آدرس دفتر مرکزی : اصفهان بوستان سعدی مقابل صدا و سیما -گروه ریف
تلفن : 03133366835 - 03133366398 - 03133386130
موبایل های واحد فروش : 09132129363
آدرس کارخانه : کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز شهرک صنعتی رازی خیابان دهم بعد از فرعی دوم کارخانه مهدی چلیک رازی
فکس : 03133386125
ایمیل های واحد فروش: azadeh.khosravi@mehdichelik.com