بشکه های درب باز گلدانی

بشکه فلزی در باز در ظرفیت های 220 و 230 لیتری که اغلب جهت حمل و نقل و نگهداری مواد جامد و سیال از قبیل مواد شیمیایی، پتروشیمی ، غذایی و دارویی استفاده...

بشکه های درب باز ساده

بشکه فلزی در باز در ظرفیت های 220 و 230 لیتری که اغلب جهت حمل و نقل و نگهداری مواد جامد و سیال از قبیل مواد شیمیایی، پتروشیمی ، غذایی و دارویی استفاده...

بشکه های درب بسته

این شرکت توانایی تولید بشکه های فلزی استوانه ای دربسته با ظرفیت 220 و 230 لیتری از جنس ورق سرد نورد شده با کیفیت بالا جهت نگهداری و حمل و نقل مواد مختلف...